Lisätietoa metallien laatuvaatimuksista

METALLIEN LAATUVAATIMUKSIA

Nämä ohjeet ovat yleisen tason ohjeita, tarkoituksena on antaa tietoa eri materiaalilaatujen laatuvaatimuksista sekä materiaalien jaottelusta.

Metallisten materiaalien tavanomaisia esiintymismuotoja ovat: leike, lastu, profiili, folio, kaapeli, lanka, valu, pöly, kuona, tuhka.

Sulattava teollisuus tarvitsee tietynlaisia materiaaleja sulatettavakseen. Mitä puhtaampia materiaalit ovat, sitä parempi korvaus niistä saadaan, koska työtunnit vähenevät prosessissa.

Ruostumaton teräs

Ruostumattomaksi teräkseksi kutsutaan rautaseosta, joka sisältää kromia n. 18% ja lisäksi nikkeliä vähintään 8%. Ruostumaton teräs on käytössä pitkäikäinen ja siksi myös ekologinen materiaali. Se voidaan hyödyntää kokonaan raaka-aineena. Ruostumattomalla teräksellä tarkoitetaan teräslajeja, joilla on erittäin hyvä korroosionkestävyys tavalliseen niukkaseosteiseen teräkseen verrattuna. Magneetti ei pääsääntöisesti tartu ruostumattomaan teräkseen!

Alumiini

Alumiini on hyvin yleinen metalli, jonka keveys ja lujuus tuovat merkittäviä säästöjä mm. kuljetusteollisuudessa. Alumiini kestää melko hyvin ilman ja veden vaikutuksia, eikä siis ole altis korroosiolle ja siksi se on monissa sovelluksissa korvannut teräksen. Alumiini johtaa myös hyvin sähköä, josta syystä sitä käytetään paljon kaapeleissa. Usein alumiinia seostetaan muilla metalleilla, esimerkiksi magnesiumilla.

Alumiiniprofiili

Alumiiniprofiili eli pursotettu alumiini; yleensä päällystämätöntä, uutta ja puhdasta. Jos joukossa on eloksoitua tai värjättyä alumiinia, on tästä erikseen ilmoitettava. Esim. rekisterikilvet ovat pursotettua alumiinia ja käyvät yleensä profiililaatuun, jossa puhtausasteen tulee olla yli 99,8%. Profiililaatu ei kestä esimerkiksi turkkilevyä (mg3), rautaa tai kuparia seostettuna tai mekaanisena lisäaineena.

Haponkestävä teräs ja kromiteräs

Haponkestävä teräs eroaa ruostumattomasta teräksestä seosaineiltaan eli haponkestävässä on 2% molybdeeniä. Kromiteräkseen magneetti tarttuu! Ja muistathan että nämä niin ruostumattoman kuin haponkestävänkin teräksen tulee olla puhdasta, ei siinä saa olla kiinni rautaa eikä kuparia tai mitään muutakaan. Erilaisia teräslaatuja valmistetaan koska tarvitsemme esim. tiskipöytien kansia ruostumattomasta teräksestä.

Alumiinivalu

Alumiinivalua syntyy purkukohteista, auton moottoreista jne. Alumiinivanteet kuuluvat tähän luokkaan. Tämänkin laadun hinnan ratkaisee rautapitoisuus. Muistathan että Volkswagenin vaihdelaatikot ovat magnesiumia, jotka aiheuttaisivat räjähdyksen sulatettaessa. Teollisuudesta syntyvät tasalaatuiset valualumiinierät ovat huomattavasti arvokkaampia kuin purkukohteista syntyneet, koska niiden analyyttiset seosaineet ovat tiedossa.

Vanhaa alumiinia

Vanhaa alumiinia syntyy mm. erilaisista purkukohteista ja projekteista. Mekaanisen eli näkyvän raudan osuus ratkaisee näissä erissä hinnan/laadun. Muistathan että raudan ominaispaino on huomattavasti korkeampi kuin alumiinin! Vanha alumiini ei saa sisältää näkyviä seosaineita kuten kuparia, tinaa, lyijyä jne.

Alumiinilanka, päällystämätön

Al – lanka päällystämätön on kuorittua alumiinikaapelia. Tässä kohtaa vaaditaan suurta tarkkuutta. ettei lankaa sekoiteta FeRal -laatuun, jossa on yksi rautalanka sisällä.

Alumiinifolio, -tölkit ja -lastu

Alumiinifolio, -tölkit ja -lastulaatua esiintyy yleensä kotitalousfolioissa ja teollisuusfolioissa. Hyvin ohutta materiaalia ja paksuus yleensä alle 0,5mm.

Sinkki

Sinkkiä käytetään yleisimmin teräksen ruostesuojaukseen (galvanointi, sinkitys) eli sillä päällystetään terästä. esim. nauloja. Sinkkiä esiintyy myös mm. pronsseissa, messingissä ja uushopeassa.

Messinki

Messinkin on kuparin ja sinkin seos ja ennen ruostumattoman teräksen keksimistä tätä kellertävää ja hyvin hapen vaikutusta kestävää metalliseosta käytettiin RST:n korvikkeena. On myös useita lajeja erikoismessinkejä, yleisimpänä lastuavaan työstöön tarkoitetut lyijymessingit.

Messinkilastut

Messinkilastut jaetaan pääsääntöisesti kolmeen ryhmään: puhtaaseen messinkilastuun (jossa ei ole mitään näkyviä seosaineita), fe-pitoiseen messinkilastuun ja niin sanottuun sekalastuun, joka sisältää näkyvää alumiini- ja rautalastua.

Sekalainen messinki

Sekalainen messinki ei teoriassa sisällä teräksisiä osia. Tähän luokkaan kuuluvat hanat yms. eli sellaiset kappaleet, jotka sisältävät hyvin vähäisiä määriä esim. muovia, puuta tai rautaa.
Messinkijäähdyttimet

Messinkijäähdyttimet

Messinkijäähdyttimet Messinkijäähdyttimet jaetaan rautavapaisiin tai rautapitoisiin. Ilman rautasisältöä saa paremman hinnan!

Offset levy

Offset levy on kaikkein arvokkaimpia alumiinilaatuja! Tätä materiaalia tulee mm. kirjapainoista.

Uushopea

Uushopea eli UHP tai ”Alpakka” on hopeanvalkoista tai kellertävän kuparisen väristä. Alpakan erottaa hopeasta aterimissa merkinnällä UH, UHP, ALPAKKA.

Al – Al/Cu lauhduttimet, kokonaiset

Al – Al/Cu lauhduttimet, kokonaiset. Alumiini/kuparilauhduttimet ja alumiini/kuparipatterit kuuluvat omaan luokkaansa.

Tinapronssi

Tinapronssi on kuparin ja tinan seos. Yleisiä seostussuhteita ovat Cu 88% ja Sn12% tai Cu 91% ja Sn 9% tai Cu 94% ja Sn 6%.

Al - Alumiinipronssi

Al - Alumiinipronssi on kuparin, alumiinin, raudan ja joskus myös nikkelin seos. Yleisiä seoksia on Cu 80%, Al 10%, Fe 5%, Ni 5% tai Cu 87%, Al 10% ja Ni 3%.

Kupari

Kupari on punertavaa tai vihertävää, venyvää, pehmeätä ja sitkeätä metallia ja erittäin arvokasta raaka-ainetta. Kuparit jaetaan karkeasti kahteen eri pääluokkaan; A- ja B-luokkiin.

Kupari-A1

Cu A1, kirkkaat, hapettumattomat sähköjohdinlangat ja -kiskot erilleen lajiteltuna.Halkaisija min. 0,5mm

Kupari-A2

Cu A2, käytetyt, hapettuneet, sähköjohdinlangat ja -kiskot erilleen lajiteltuina. Ilman liittimiä. Ei saa olla maalattua. Halkaisija min. 0,5mm

Kupari-A3

Cu A3, puhdas levy, levyjäte ja puhtaat putket ym. vastaavaa seosta (DHP-kuparia tai sähköjohdinkuparia)) olevat materiaalit, erikseen lajiteltuna. Paksuus vähintään 0,5 mm

Kupari-A4

Cu A4, kuparilankarouhe. Puhdasta seostamatonta kuparia. Paksuus vähintään 0,5 mm.
Kupari–B1 (väärä kuva! Ota pois ja laita Kuva tulossa)

Kupari–B1

Cu – B1 kuparia ovat hapettuneet, maalatut, kromatut putket, kahvipannut, kattolevyt yms. Tämä luokka ei saa sisältää messinkiä eikä mitään muutakaan

Kupari–B2

Cu – B2 kuparin joukossa saa olla pieniä määriä epäpuhtauksia, kuten messinkiä (Ms) , muovia yms. Tämä epäpuhtaus pienentää ostohintaa.

Kuparikäämi

Cu – käämi, käämikuparia, esim. tätä laatua tulee kun puretaan sähkömoottoreista kuparit erilleen.

Kaapelit

Kuparikaapeli, alumiinikaapeli, lyijykaapelit jne. Kaapelin arvon määrää yksinkertainen kaava: KOKONAISPAINO – MUOVI = KUPARIN PAINO.

Sähkömoottorit

Sähkömoottorit ovat arvoltaan korkeampia kuin esim. sekapelti, koska niissä on kuparikäämiä sisällä. Sähkömoottorit eivät saa sisältää ylimääräistä rautaa yms.

Lyijy, puhdas

Pb - Lyijy puhdas on sinertävänharmaata, kiiltävää ja pehmeää metallia, jonka vetolujuus on huono. Kaikki lyijy-yhdisteet ovat myrkyllisiä ja lyijyn käyttöä pyritään vähentämään ympäristösuojelullisista syistä. Lyijy on myös tärkeä seosmetalli. Kovalyijyä käytetään mm. kaapeleiden vaippoihin, kemianteollisuuden laitteisiin ja akkuihin.

Lyijyakut

Lyijyakut, akkujen hinta koostuu lyijystä. Akut tulee säilyttää säältä suojattuna, jottei akut joudu turhaan kosketuksiin esim. veden kanssa. Muistathan akkuja käsitellessä olla varovainen, koska akut sisältävät syövyttävää akkuhappoa!

KATALYSAATTORIT

Katalysaattorin arvon saat tietää kyljessä olevan koodin perusteella. Katalysaattorin arvo ja hinnoittelu perustuu AINOASTAAN sen sisältämän ”monoliitin” tyyppiin ja painoon. Monoliitti voi olla keraaminen (paino noin 0,5 kg) tai metallinen ja sen tulee olla täysin ehjä. Metallisen monoliitin arvo on vain murto-osa keraamisen arvosta. Monoliitti ei saa ”helistä” katalysaattorin sisällä. Monoliiteista putoava pöly/puru on sitä mikä on arvokasta, älä hukkaa! Katalysaattori voi muodostua useammasta osasta eli esilämmittimestä ja varsinaisesta katalysaattorista, vasta yhdessä ne muodostavat kokonaisen täysihintaisen katalysaattorin. Vanhoissa vuosimallia 1992-2002 olevat katit yleensä arvokkaita. Rutattu (monoliitti halki tai puuttuu kokonaan) ei ole arvokas koska ”pöly” karannut. Tarvikkeena myytävät katalysaattorit ovat vähäarvoisia tai arvottomia.